Green Peperomia obtusifolia
Green Peperomia obtusifolia

Apotheca Flowers

Green Peperomia obtusifolia

Regular price $12.00

Green Peperomia obtusifolia

100% non-toxic to animals 

4" pot