Red-Edge Peperomia
Red-Edge Peperomia

Apotheca Flowers

Red-Edge Peperomia

Regular price $25.00

Red-Edge Peperomia

100% non-toxic to animals

4" pot